VAR!

Uz kādiem jautājumiem jāatbild sev, gatavojas darba intervijas

Uz kādiem jautājumiem jāatbild sev, gatavojas darba intervijas

o Vai esat atbildējuši uz jautājumu „Kāpēc es gribu strādāt un kas mainīsies manā dzīvē, ja strādāšu?”
o Vai esat atbildējuši uz jautājumu: „Par ko es gribu strādāt un kur?”
o Vai esat apzinājuši, kādas prasmes, zināšanas Jums jau ir un kādas Jums vēl būtu vajadzīgas, lai strādātu Jūsu izvēlētā profesijā?
o Vai esat ievākuši informāciju par iespējām strādāt Jūsu pilsētā vai pagastā?
o Vai Jūs esat sagatavojies darba intervijai?
o Vai Jums ir CV, motivācijas vēstule un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas?
o Vai esat apmeklējuši atbalsta institūcijas (piemēram: NVA, sabiedriskās organizācijas), cilvēku ar invaliditāti nodarbības veicināšanai?
o Vai Jūs esat apsvēruši iespēju izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumus?
o Vai esat ievākuši informāciju par uzņēmuma un darba vietas pieejamību no fiziskās vides pieejamības aspekta?
o Vai nodrošinot vides pieejamību, ir ņemti vērā vispārējie vides pieejamības standarti un darbinieka ar invaliditāti vajadzības?
o Vai Jūsu radinieki, draugi vai citu atbalsta personu vidū ir cilvēki, kas varētu Jums palīdzēt sagatavoties un/vai uzsākt darbu?
o Vai esat ievākuši informāciju par potenciālo darba vietu un vides pieejamību tajā?
o Vai esat apdomājuši, kādā veidā Jūs nokļūsiet uz un no darba?
o Vai esat abpusēji vienojušies ar darba devēju par darba pienākumiem un uzdevumiem?
o Vai esat abpusēji vienojušies ar darba devēju par abpusēju atbalstu, palīdzību un sapratni?
o Vai esat abpusēji vienojušies ar darba devēju par darba laikiem, pārtraukumiem, darba vietu (telpu) un darba drošību?
o Vai esat abpusēji vienojušies ar darba devēju par atalgojumu un citām sociālām, veselības, ekonomiskām garantijām darba vietā?
o Vai esat apzinājušies, kāds atbalsts Jums būs nepieciešams, pildot darba pienākumus?
o Vai esat pievērsuši uzmanību atbalsta pasākumiem darba uzsākšanas sākuma periodā?
o Vai esat prognozējuši darba drošības riskus un ievērojat darba drošības noteikumus?
o Vai darba vieta ir pielāgota cilvēka ar invaliditāti vajadzībām?