VAR!

Sagatavošanās darba intervijai

Sākoties krīzei un vēl joprojām tiek atlaisti cilvēki, kuri ilgu laiku strādājuši vienā, bet, kā izrādījies, tikai šķietami stabilā darba vietā. Aplūkosim padomu kopsavilkumu, ko vajadzētu ņemt vērā, gatavojoties darba intervijai. Iespējams, laikā, kad liela daļa cilvēku uzsāka darba gaitas, darba intervijas pašreizējā formā vēl netika organizētas.

Jūsu mērķis – atstāt iespaidu uz intervijas vadītāju ar sagatavotību un jautājumiem. Ar to jūs demonstrēsiet savu patieso ieinteresētību un parādīsiet, ka esat ieradies ne tikai uzzināt, ko jums piedāvā, bet esat domājis, ar ko tieši varat būt noderīgs.

Informācijas ievākšana par uzņēmumu, kur notiks darba intervija
Sagatavošanās intervijai ietver vairākus posmus. Pirmais no tiem – ievākt informāciju par uzņēmumu, kur piesakieties darbā:

 • Cik ilgi pastāv uzņēmums, kāds ir tā uzņēmējdarbības veids, pakļautība?
 • Kādas preces vai pakalpojumus un kam tas piedāvā? Vai tam ir sezonāla darbība? Kā mainījusies uzņēmuma darbība kopš tā dibināšanas?
 • Kādas ir nozares perspektīvas?
 • Ko par uzņēmumu var izlasīt masu medijos, kādas ir atsauksmes?
 • Kāda ir informācija par korporatīvo kultūru uzņēmumā?
 • Vai pēdējā laikā ir bijusi darbinieku skaita samazināšana? Kāpēc?
 • Vai vadošie darbinieki bieži mainās?
 • Kādiem jauniem projektiem uzņēmums pievērsies?

Informācijas iegūšanas veidi:

 • uzņēmuma reklāmas brošūras;
 • masu informācijas līdzekļi;
 • sludinājumi un cita informācija birojā;
 • bijušo un esošo darbinieku atsauksmes, ņemot vērā subjektivitātes faktoru.
 • ieteikumi uzvedībai un saskarsmes stilam intervijā:
  Ieteikumi uzvedībai un saskarsmes stilam intervijā
 • pārbaudiet, vai esat paņēmis visus nepieciešamos dokumentus;
 • jau vakarā sagatavojiet nepieciešamo apģērbu;
 • nelietojiet parfimēriju ar asu vai uzbāzīgu aromātu;
 • ja jūs nesagaida sekretārs, pieklauvējiet pie pārrunu telpas durvīm;
 • skaidri stādieties priekšā;
 • ja jūs ar kādu iepazīstina, centieties atcerēties cilvēka vārdu;
 • atģērbieties, nesēdiet ar cepuri vai virsjakā. Pārsvarā sievietes ziemā negrib noņemt cepuri, jo domā, ka frizūra nav pietiekami akurāta;
 • nekošļājiet košļājamo gumiju;
 • smaidiet;
 • izvairieties no žargona vārdiem, centieties runāt gramatiski pareizi;
 • nepieminiet savas personiskās, finansu un ģimenes problēmas, nekļūstiet pārāk atklāts;
 • izvairieties no sarunām par politiku, reliģiju un seksu;
 • nenovirzieties no tēmas;
 • netenkojiet par savu bijušo darba vietu un kolēģiem;
 • sēdiet ērtā pozā, centieties uzturēt acu kontaktu;
 • nepārtrauciet intervijas vadītāju, jo viņš vada sarunu, un necentieties viņu pārspēt ar savām zināšanām;
 • ticiet sev. Ja šaubāties, vai jūs pieņems, jūs nepieņems darbā;
 • izvairieties no standarta frāzēm, piemēram, «man patīk darbs ar cilvēkiem», «pastāstiet, kā Jūs strādājiet ar klientu»;
 • ja jums piedāvā darbu un tas jūs apmierina, nebūs nepieklājīgi lūgt vienu vai divas dienas lēmuma pieņemšanai;
 • pēc sarunas beigām pasakieties par sev veltīto laiku.

Pārdomājiet atbildes uz iespējamajiem jautājumiem

Bieži vien intervija sākas ar frāzi – pastāstiet par sevi. Atbildot jūs prezentējiet sevi, parādiet savu piemērotību vakancei. Svarīgi ir arī tas, kā jūs stāstiet par savu darba dzīvi. Stāstam jābūt strukturētam, nevajag pārlēkt no vienas tēmas uz otru. Stāstiet, kādā amatā strādājāt, kādi bija darba pienākumi (tos, kas varētu noderēt konkrētajam amatam).

Kāpēc aizgājāt no iepriekšējās darba vietas?

Ja jūsu CV redzams ilgs darba stāžs pēdējā darba vietā, pietiks, ka pateiksiet vārdus «krīze» un «optimizācija».

Kādas ir jūsu stiprās puses?

Vispirms uzsveriet tās īpašības, kas varētu noderēt darbā, uz kuru pretendējiet. Miniet piemērus, kā šīs īpašības izpaudušās mācībās vai darbā.

Kādas ir jūsu vājās puses?

Nav ļoti laba vai slikta atbildes varianta. Galvenais – kā jūs runājiet par saviem trūkumiem. Par savām patiesajām vājajām vietām labāk nestāstīt. Izmantojiet šo jautājumu, lai palielinātu savas izredzes saņemt darba piedāvājumu. Miniet tādu trūkumu, kas ir jūsu stiprās puses loģisks turpinājums. Piemēram, precizitāti un vērību pret detaļām varat izvērst kā piekasīšanos dokumentu pareizam noformējumam. Vislabāk, ja nosauktie trūkumi piedāvātajai vakancei nav būtiski vai noder. Piemēram, grāmatvedim nav svarīgi, vai viņš prot nodibināt kontaktu ar nepazīstamiem cilvēkiem, kas savukārt varētu būt svarīgi pārdošanas menedžerim. Jāatceras, ka vissliktāk tiks novērtēta atbilde, ka jums nav nekādu trūkumu vai lai tos novērtē citi. Tas var liecināt par paškritikas trūkumu un paaugstinātu pašnovērtējumu.

Vai esat bijis uz citām darba intervijām, apsverat kādu darba piedāvājumu?

Ja esat, tad tā arī pasakiet, tas jūsu izredzes var tikai palielināt. Protams, sakiet, ka šis darba piedāvājums jūs interesētu vairāk.

Kāpēc mums vajadzētu jūs pieņemt darbā?

Kandidātam ir jāpārdod sevi. Slikti, ja kandidāts nezina atbildi, klusē, atbild nepārliecinoši, ar standarta frāzēm. No jums gaida apstiprinājumu tam, ka ziniet, ar ko firma nodarbojas. Zināšanu trūkums par firmu un nozari ir visbiežākais darba nepiedāvāšanas iemesls. Labas atbildes – «tāpēc, ka es pārzinu šo darbu un zinu, kā gūt panākumus» un «tāpēc, ka esmu labākais, un es to pierādīšu».

Ja jūs pieņems darbā, kādi būs jūsu pirmie soļi?

Visticamāk jums nebūs bijusi iespēja iepazīties ar esošo situāciju, tāpēc nestāstiet par radikālām pārmaiņām. Sakiet, ka vispirms jums jāuzzina pašreizējā situācija.

Kādam, jūsuprāt, jābūt vadītājam?

Patiesībā jautātājs grib uzzināt, vai jums var rasties konflikti ar priekšniecību. Laba atbilde būs, ja teiksiet, ka vadītājam jābūt kompetentam, labam līderim, no kura varēsiet mācīties un kurš prot motivēt.

Kādi jautājumi nedrīkstētu izskanēt darba intervijas laikā

Latvijas Darba likums nosaka, ka darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību darbam (piemēram, grūtnieces nevar nodarbināt naktī, tāpēc tādā gadījumā jautājums par grūtniecību būtu pieļaujams).

Nav pieļaujami arī jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši, it īpaši jautājumi par grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, iepriekšēju sodāmību (izņemot gadījumus, kad tam attiecībā uz veicamo darbu varētu būt būtiska nozīme), reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas, piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas un nacionālo vai etnisko izcelsmi.

Un tomēr – ko darīt, ja šāds jautājums izskanējis? Var teikt, ka darba devējam nav tiesību uzdot šādu jautājumu un tas ir nekorekts. Var izlikties nezinām, ka varat neatbildēt, un uz jautājumu atbildēt. Viss atkarīgs no situācijas, intervijas gaitas un noskaņas. Darba devējs jautājumu var pavērst arī tā, ka izklausīsies – tas attiecas uz paredzētā darba veikšanu. Piemēram: «Vai personiskā dzīve netraucēs darbam, kas saistīts ar komandējumiem un nenormētu darba laiku?»

Reāli novērtējiet savas iespējas. Ja skaidri ziniet, ka nevarēsiet aizkavēties pēc darba laika oficiālajām beigām, labāk nemāniet ne sevi, ne darba devēju un pasakiet, neiedziļinoties ģimenes stāvoklī.

Ko jūs varētu pajautāt

Nekad nesakiet, ka jums nav nekādu jautājumu. Varat uzdot šādus jautājumus:

 • par firmas vēsturi, nākotnes plāniem;
 • par vakances vietu firmas struktūrā, amata pienākumiem un darba laiku;
 • vai tā ir jauna vakance un, ja nav, kāpēc no darba aizgājis iepriekšējais darbinieks;
 • par pārbaudes laika ilgumu;
 • par atalgojumu, ja tas nav pateikts sarunas laikā vai sludinājumā, vēlams jautāt tad, ja jūtama reāla interese par jūsu kandidatūru.

Uzvedība pēc darba intervijas

 • Atcerieties iegūto informāciju.
 • Vienu vai divas dienas pēc intervijas variet nosūtīt īsu pateicības vēstuli, pasakoties par jums veltīto laiku, un atgādiniet, ka gaidiet paziņojumu par lēmumu.
 • Ja saņemat telefonisku vai rakstisku atteikumu, varat lūgt saglabāt savu CV datu bāzē, ja gadījumā parādās brīva vakance.
 • Analizējiet sarunu un pārdomājiet, kāds varēja būt atteikuma iemesls.
 • Nevajadzētu ierasties bez uzaicinājuma, bieži zvanīt, ja neesat par to vienojušies.
 • Ja esat pieņemts, paslavējiet sevi – jūs izrādījāties labākais!

Iveta Odiņa